Документи банку

Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОН-БАНК" публікує наступний перелік документів:

Розділ Опис документів Файл
1 Статут товариства, зміни до статуту, договір заснування, свідоцтво про державну реєстрацію товариства Статут АТ 'РЕГІОН-БАНК'
2 Положення про загальні збори, спостережну раду, правління банку та ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них Кодекс професійної поведінки працівників
Кодекс
Положення
Положення
Положення
3 Положення про відділення банку  
5 Принципи  корпоративної етики Статут АТ 'РЕГІОН-БАНК'
6 Протоколи загальних зборів О результатах голосования на общем собрании акционеров 12.06.2016 г.
О результатах голосования на общем собрании акционеров 15.10.2016 г.
О результатах голосования на общем собрании акционеров 01.12.2016 г.
О результатах голосования на общем собрании акционеров 30.01.2017 г.
Протокол общего собрания акционеров 30.01.2017 г.
О результатах голосования на общем собрании акционеров 24.03.2017 г.
Протокол общего собрания акционеров 24.03.2017 г.
О результатах голосования на общем собрании акционеров 03.04.2017 г.
Протокол общего собрания акционеров 03.04.2017 г.
Протокол общего собрания акционеров 21.04.2017 г.
О результатах голосования на общем собрании акционеров 21.04.2017 г.
О результатах голосования на общем собрании акционеров 30.05.2017 г.
Протокол общего собрания акционеров 30.05.2017 г.
10 Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства  
11 Річна фінансова звітність емітента Річна інформація емітента цінних паперів (2013)
Річна інформація емітента цінних паперів (2014)
Річна інформація емітента цінних паперів (2015)
Річна інформація емітента цінних паперів (2016)
Річна інформація емітента цінних паперів (2016)
13 Документи звітності, що надаються відповідним державним органам  
14 Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства Свидетельство о регистрации выпуска акций
Выписка из реестра кодов ценных бумаг
Выписка из реестра кодов ценных бумаг
15 Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу акцій, що їм належать  
16 Особлива інформація про товариство згідно вимог законодавства Особая информация от 01.02.2017г.
Особая информация от 01.02.2017г.
Особая информация от 28.02.2017г.
Особая информация от 24.03.2017г.
Особая информация от 03.04.2017г.
Особая информация от 05.04.2017г.
Особая информация от 12.04.2017г.
Особая информация от 21.04.2017г.
Особая информация от 21.04.2017г.
Особая информация от 15.05.2017г.
Особая информация от 26.05.2017г.
Особая информация от 31.05.2017г.
17 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повідомлення від 08.04.2016 г.
Повідомлення від 25.04.2016 г.
Повідомлення від 23.06.2016 г.
Повідомлення від 15.10.2016 г.
Повідомлення від 01.12.2016 г.
Повідомлення від 30.01.2017 г.
Повідомлення від 02.03.2017 г.
Повідомлення від 24.03.2017 г.
Повідомлення від 21.04.2017 г.
Повідомлення від 27.04.2017 г.
18 Структура власності банку Схематическое изображение структуры собственности