Документи банку

Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" публікує наступний перелік документів:

Розділ Опис документів Файл
1 Статут товариства, зміни до статуту, договір заснування, свідоцтво про державну реєстрацію товариства Статут АТ 'РЕГІОН-БАНК'
Статут АТ 'РЕГІОН-БАНК'
Статут АТ 'СКАЙ БАНК'
Свідоцтво про держ реєстр 2009
Свідоцтво про держ реєстр №59 від 28 лютого 1991
2 Положення про загальні збори, спостережну раду, правління банку та ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них Положення
Положення
Положення
Положення
Положення
Положення
3 Положення про відділення банку  
5 Принципи  корпоративної етики   УСтатут АТ 'РЕГІОН-БАНК'
  Устав АО 'РЕГИОН-БАНК'
  Устав АО 'РЕГИОН-БАНК'
6 Протоколи загальних зборів О результатах голосования на общем собрании акционеров 12.06.2016 г.
О результатах голосования на общем собрании акционеров 15.10.2016 г.
О результатах голосования на общем собрании акционеров 01.12.2016 г.
О результатах голосования на общем собрании акционеров 30.01.2017 г.
Протокол общего собрания акционеров 30.01.2017 г.
О результатах голосования на общем собрании акционеров 24.03.2017 г.
Протокол общего собрания акционеров 24.03.2017 г.
О результатах голосования на общем собрании акционеров 03.04.2017 г.
Протокол общего собрания акционеров 03.04.2017 г.
Протокол общего собрания акционеров 21.04.2017 г.
О результатах голосования на общем собрании акционеров 21.04.2017 г.
О результатах голосования на общем собрании акционеров 30.05.2017 г.
Протокол общего собрания акционеров 30.05.2017 г.
Протокол общего собрания акционеров 23.04.2018 г.
Протокол общего собрания акционеров 23.04.2018 г.
Протокол общего собрания акционеров 23.04.2018 г.
10 Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства  
11 Річна фінансова звітність емітента Річна інформація емітента цінних паперів (2013)
Річна інформація емітента цінних паперів (2014)
Річна інформація емітента цінних паперів (2015)
Річна інформація емітента цінних паперів (2016)
Річна інформація емітента цінних паперів (2016)
Річна інформація емітента цінних паперів (2017)
Річна інформація емітента цінних паперів (2017)
13 Документи звітності, що надаються відповідним державним органам Информация эмитента ценных бумаг (2018)
Информация эмитента ценных бумаг (2018)
Информация эмитента ценных бумаг (2018)
14 Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства Свидетельство о регистрации выпуска акций
Выписка из реестра кодов ценных бумаг
Выписка из реестра кодов ценных бумаг
Выписка из реестра кодов ценных бумаг
Выписка из реестра кодов ценных бумаг
15 Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу акцій, що їм належать  
16 Особлива інформація про товариство згідно вимог законодавства Особая информация от 28.02.2017г.
Особая информация от 24.03.2017г.
Особая информация от 03.04.2017г.
Особая информация от 05.04.2017г.
Особая информация от 12.04.2017г.
Особая информация от 21.04.2017г.
Особая информация от 21.04.2017г.
Особая информация от 15.05.2017г.
Особая информация от 26.05.2017г.
Особая информация от 31.05.2017г.
Особая информация от 31.05.2017г.
Особая информация от 02.10.2017г.
Особая информация от 17.11.2017г.
Особая информация от 26.02.2018г.
Особая информация от 02.03.2018г.
Особая информация от 10.04.2018г.
Особая информация от 23.04.2018г.
Особая информация от 31.05.2018г.
Особая информация от 06.06.2018г.
Особая информация от 17.09.2018г.
Особая информация от 10.10.2018г.
17 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повідомлення від 08.04.2016 г.
Повідомлення від 25.04.2016 г.
Повідомлення від 23.06.2016 г.
Повідомлення від 15.10.2016 г.
Повідомлення від 01.12.2016 г.
Повідомлення від 30.01.2017 г.
Повідомлення від 02.03.2017 г.
Повідомлення від 24.03.2017 г.
Повідомлення від 21.04.2017 г.
Повідомлення від 27.04.2017 г.
Повідомлення від 23.04.2018 г.
Повідомлення від 23.04.2018 г.
Повідомлення від 23.04.2018 г.
18 Структура власності банку Схематическое изображение структуры собственности