До відома клієнтів

На виконання вимог «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого Постановою Правління НБУ від 26.06.2015р. за №417, чинного з 03.07.2015р. (зі змінами)  при проведенні Клієнтом фінансових операцій з готівкою, Банк здійснює їх аналіз (перевіряє суть і мету операції, її відповідність фінансовому стану Клієнта та/або змісту його діяльності, а також наявність у Клієнта реальної можливості здійснити операцію у визначеній Клієнтом сумі, у тому числі шляхом проведення Банком порівняльного аналізу отриманих від Клієнта з метою здійснення операції з готівкою інформації та документів, з наявною в Банку інформацією про фінансовий стан Клієнта, отриманою в процесі обслуговування Клієнта).

З метою виконання вимог діючого законодавства України з питань фінансового моніторингу та здійснення Банком аналізу фінансових операцій Клієнтів, Банк має право витребувати, а Клієнт зобов’язаний надавати на вимогу Банка офіційні документи та інформацію щодо відповідної фінансової операції:

  • Внесення готівки від 150 000,00 гривень включно(або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом НБУ) протягом одного робочого дня:

Внесення готівкових коштів через касу Банку здійснюється лише після надання Клієнтом (до проведення фінансової операції) повної та достатньої інформації з підтверджуючими документами щодо джерела походження цих коштів(крім Торгівельної виручки).

  • Видача готівки від 150 000,00 гривень включно (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом НБУ) протягом одного робочого дня:

Банк здійснює видачу готівкових коштів через касу лише після надання Клієнтом (до проведення фінансової операції) повної та достатньої інформації з підтверджуючими документами щодо джерела походження та цільового призначення цих коштів (крім отримання готівкових коштів для виплати заробітної плати працівникам Клієнта, пенсій та соціальних виплат, виплати залишку коштів при закритті рахунку)

 

Увага!

Фінансова допомога/ займ/ позика не можуть бути джерелом походження готівки. Зазначені операції мають здійснюватися виключно шляхом безготівкового перерахування коштів.

У разі надання Клієнтом повної та достатньої інформації та документів, Банк може забезпечити проведення фінансових операцій з готівкою. У разі ненадання Клієнтом Банку достатньої інформації/документів, надання неповної або недостатньої інформації, або за наявності інших ознак, які можуть свідчити про здійснення Клієнтом ризикових операцій, Банк має право відмовити у здійсненні відповідної операції з готівкою.

Дроблення Клієнтом операції з отримання/внесення готівкових коштів з рахунків/на рахунки може розглядатися Банком як ухилення Клієнта від фінансового моніторингу та/або як операція, що містить ознаки ризикової діяльності.

З повагою, Правління  ПАТ«СКАЙ БАНК»

В рамках нової концепції розвитку, основаної на IT-рішеннях, ПАТ «СКАЙ БАНК» змінює умови обслуговування клієнтів – суб’єктів господарювання з 02.10.2017 р. і просить Вас відмовитися від оформлення безготівкових платежів на паперових носіях та перейти на дистанційне обслуговування.

В зв’язку з вищевикладеним просимо Вас завітати до відділення Банку та переоформити документи щодо розрахунково-касового обслуговування.

З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю,

Правління  ПАТ«СКАЙ БАНК»

Понеділок, 26 червня 2017

Шановні клієнти

У зв’язку зі зміною найменування АТ «РЕГІОН-БАНК» на  ПАТ «СКАЙ БАНК», а також у відповідності  до Законів України «Про депозитарну систему України», «Про акціонерні товариства», на виконання вимог до договору про  обслуговування  рахунку в цінних паперах та Положення про здійснення депозитарної діяльності, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, необхідно внести зміни до діючих договорів про відкриття (обслуговування) рахунку в цінних паперах або укласти  договори в новій редакції.

З метою  приведення договірних відносин у відповідність до зазначених  норм законодавства ПАТ «СКАЙ БАНК» запрошує Вас для оформлення відповідної додаткової угоди або договору.

Додаткову  інформацію можно отримати у співробітників Відділу депозитарної діяльності

Березовська Надія

Кисіль Наталія

За додатковою інформацією звертайтесь: 
м.Харків, вул.Римарська, б.10.,2-й етаж., т.(057)706-31-01

                                                                                                                   ПРАВЛІННЯ  ПАТ«СКАЙ БАНК»

П'ятниця, 09 червня 2017

Шановні клієнти

Повідомляємо вам, що ПАТ "СКАЙ БАНК" з 12 червня 2017 р. впроваджує нове програмне забезпечення: операційний день банку та систему "Клієнт-Банк" (iFOBS).

Більш детальну інформацію про систему "Клієнт-Банк" (iFOBS) та інструкціі можна отримати на сайті http://skybank.pro/

У разі виникнення питань просимо звертатися до спеціалістів банку.

Контакти: (067) 503-59-33, (067) 502-92-90, (057) 717-03-06

 

Середа, 07 червня 2017

Шановні клієнти Банку

З 08.07.2017р.   по всіх  діючих вкладах (депозитах ) на вимогу «Стабільний» та «Мобільний» в національній валюті  встановлюється процентна ставка в розмірі 5,0 % річних.

 

Шановні партнери та клієнти Банку!
АТ "РЕГІОН-БАНК" повідомляє:

з 01 червня 2017 року

Офіс Банку, розташований за адресою
м. Харків, вул. Дарвіна, буд. 4,
змінює фактичне місцезнаходження на
м. Харків, вул. Римарська, буд. 10

 

З повагою, Правління Банку
 

Відповідно до ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» вклади фізичних осіб – підприємців гарантуються ФГВФО незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01.01.2017 щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01.01.2017.

Ознайомитися з більш детальною інформацією можна за посиланням.

Четвер, 05 січня 2017

Грошові перекази Welsend

АТ «РЕГІОН-БАНК» пропонує фізичним особам скористатися послугами з відправлення та отримання коштів по системі грошових переказів WELSEND.

Перекази здійснюються без відкриття рахунку в національній валюті України (гривні), доларах США, євро та російських рублях, по території України та за її межі.

Сторінка 1 із 2