Розрахунково-касове обслуговування приватних осіб

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
відкриття поточних рахунків фізичним особам
в національній валюті


Для того, щоб відкрити рахунок, необхідно:

  • Надати документи для відкриття рахунку:
    • Паспорт
    • Ідентифікаційний код
  • Укласти угоду з Банком на відкриття та обслуговування рахунку в АТ "РЕГІОН-БАНК".

ТАРИФИ

Тарифи¹ з розрахунково-касового обслуговування в національній валюті фізичним особам:

Тариф "Стандарт"

Відкриття, переоформлення рахунків 20 грн
Надання бланків карток підпису 5 грн
Безготівкові операції протягом поточного дня (через СЕП), при надходженні в банк платіжних документів До 150 тис.грн.   0,8% від суми (min - 2 грн.)
Від 150 тис.грн. та більше  0,4% від суми ( max - 1000 грн.) 
Безготівкові операції на рахунки інших клієнтів та на власні поточні рахунки клієнта в межах банку До 150 тис.грн.   0,4% від суми (min - 2 грн.)
Від 150 тис.грн. та більше  0,2% від суми ( max - 500 грн.) 
Касове обслуговування (попередня підготовка і видача, прийом, перерахунок готівки) До 100 тис.грн.   1% від суми (min - 10 грн.)
Більше 100 тис.грн.  0,8% від суми  
Більше 150 тис.грн.  0,5% від суми  
Більше 300 тис.грн.  0,3% від суми  
Більше 500 тис.грн.  0,2% від суми  
Безготівкові операції в межах банку та філій (за послуги по цій та інших угодах з банком, відсотки за кредити, перерахування на накопичувальні рахунки, на купівлю валюти, на власні спеціальні рахунки клієнта, погашення заборгованості за наданими банком кредитами) безкоштовно
Плата банка за користування тимчасово вільними коштами від залишку на рахунку понад 1000 грн 0,1% річних
Закриття поточних рахунків безкоштовно
Внесення готівкових коштів на рахунок безкоштовно

Тариф "Стандарт-Лояльний"

Відкриття, переоформлення рахунків 50 грн
Надання бланків карток підпису безкоштовно
Безготівкові операції протягом поточного дня (через СЕП), при надходженні в банк платіжних документів 0,8% від суми
Зарахування  на рахунок  безготівкових  коштів , що надійшли  з рахунку , відкритого в іншому Банку 0,5% від суми (min 10,00 грн.)
Безготівкові операції на рахунки інших клієнтів та на власні поточні рахунки клієнта в межах банку 0,4% від суми  
Зарахування на рахунок безготівкових  коштів , що надійшли  з рахунків  інших клієнтів (крім позичкових рахунків), відкритих  в АТ "РЕГІОН-БАНК"  0,5% від суми (min 10,00 грн.,max 450,00 грн.)
Зарахування на рахунок безготівкових  коштів , що надійшли  з позичкових рахунків  інших клієнтів , відкритих  в АТ "РЕГІОН-БАНК"  безкоштовно
Касове обслуговування (попередня підготовка і видача, прийом, перерахунок готівки) при наданні попередньої заяви   безкоштовно
Касове обслуговування без попередньої заяви з суми понад 10000 грн. 50 грн.
Безготівкові операції в межах банку та філій (за послуги по цій та інших угодах з банком, відсотки за кредити, перерахування на накопичувальні рахунки, на купівлю валюти, на власні спеціальні рахунки клієнта, погашення заборгованості за наданими банком кредитами) безкоштовно
Плата банка за користування тимчасово вільними коштами від залишку на рахунку понад 1000 грн 0,1% річних
Закриття поточних рахунків безкоштовно
Внесення готівкових коштів на рахунок власником рахунку безкоштовно
Внесення готівкових коштів на рахунок від третьої особи 0,5% від суми (min 10,00 грн.,max 450,00 грн.)

¹ - затвердженi Протоколом Засiдання Тарифного комiтету АТ  "РЕГIОН-БАНК" № 96 вiд 19.12.2013 р.

За більш детальною інформацією звертайтесь за телефоном : (057) 706-31-05