Цінні папери

Діяльність Банку на ринку цінних паперів

Цінні папери

АТ "РЕГІОН-БАНК" здійснює операції на фондовому ринку України з 1993 року.

АТ "РЕГІОН-БАНК" володіє такими ліцензіями державної комісії по цінним паперам і фондовому ринку:

 • серія АГ №580055 від 12.12.2011 р. на здійснення брокерської діяльності;
 • серія АГ №580056 від 12.12.2011 р. на здійснення дилерської діяльності;
 • серія АВ №470719 від 09.07.2009 р. на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Банк - торговець цінними паперами

АТ "РЕГІОН-БАНК" здійснює наступні операції з цінними паперами:

Брокерські послуги
 • Укладення цивільно-правових договорів (договорів комісії, доручення) щодо купівлі-продажу цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;
 • Купівля/продаж цінних паперів від свого імені і за свій рахунок;
 • Кредитування під заставу цінних паперів (РЕПО) - купівля/продаж цінних паперів на певний строк із зобов'язанням їх зворотнього викупу в певний термін за заздалегідь обумовленою ціною.
Операції з векселями, у тому числі:
 • авалювання - зобов'язання банку оплатити вексель по одному із зобов'язаних за векселем осіб, якщо платник не оплатив вексель у строк;
 • доміціляція - оплата векселів банком за дорученнями платників за векселями і за їх рахунок.
АТ "РЕГІОН-БАНК" здійснює операції та надає послуги за такими видами цінних паперів:
 • акції;
 • векселі;
 • корпоративні облігації;
 • інвестиційні сертифікати фондів;
 • інші цінні папери, що передбачені чинним законодавством України.

АТ "РЕГІОН-БАНК" є членом Асоціації «Українські фондові торговці».

За більш детальною інформацією звертайтеся в сектор по випуску та обігу цінних паперів:

Телефон (057) 703-21-64
Факс (057) 758-65-91
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Банк - зберігач цінних паперів

АТ "РЕГІОН-БАНК" надає повний спектр депозитарних послуг зберігача цінних паперів для юридичних і фізичних осіб, інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів:

 • відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;
 • облік прав власності та відповідальне зберігання цінних паперів;
 • обслуговування обігу цінних паперів;
 • переведення цінних паперів з документарної форми у бездокументарну і навпаки (знерухомлення, матеріалізація);
 • послуги Емітенту з переведення випуску іменних акцій документарної форми у бездокументарну (дематеріалізація випуску);
 • консультаційні послуги з питань обігу цінних паперів, депозитарної діяльності, фондового ринку та інше;
 • надання інших депозитарних послуг, передбачених чинним законодавством України.

Переваги відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах в АТ "РЕГІОН-БАНК":

 • надання максимально можливого спектра послуг;
 • комплекс послуг зберігача, торговця цінними паперами;
 • індивідуальний підхід до клієнтів;
 • повна конфіденціальність.
 • АТ "РЕГІОН-БАНК" є членом ПАРД (Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв).

За додатковою інформацією звертайтеся у сектор зберігача цінних паперів:

Телефон (057) 706-31-01
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.